Biogram

Biogram

 

Zbigniew Kudrzycki (ur. 28 sierpnia 1963 r.), Szkołę Podstawową w Rozogach ukończył w 1978 r, następnie w 1983 r. Technikum Elektroniczne w Olsztynie. Pracę rozpoczął w Zakładach Unitra-Unima w Szczytnie, od 1985 r. pracował w Szkole Podstawowej w Rozogach. Studia wyższe ukończył w 1992 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, na kierunku historia. Stopień doktora uzyskał w 2002 r. na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Z powodzeniem przygotowywał uczniów do Olimpiad Historycznych, prowadził szkolne koło szachowe, z którego uczniowie wygrywali turnieje szachowe organizowane w województwie ostrołęckim i olsztyńskim, brali też udział w Mistrzostwach Makroregiomu Warszawskiego. Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Rozogach został 1 marca 1995 r. W latach 1997 ? 2004 kierował Liceum Ogólnokształcącym w Rozogach i Zasadniczą Szkołą Zawodową w Rozogach (od 1998).

W październiku 2002 r. Szkoła Podstawowa w Rozogach przystąpiła do akcji ?Szkoła z klasą? organizowanej przez „Gazetę Wyborczą” i Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Szkoła Podstawowa w Rozogach 10 października 2003 r. otrzymała certyfikat ?Szkoła z klasą?, jako jedna z kilku w województwie warmińsko ? mazurskim. Szkoła Podstawowa w Rozogach 16 października 2008 r. otrzymała sztandar i patrona Jana Pawła II. W 2008 r. nawiązał współpracę ze Szkołą Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Milówce (powiat żywiecki, województwo śląskie), w 2013 r. ze Szkołą nr 22 w Kaliningradzie (Obwód Kaliningradzki).

W latach 2009 – 2013 był pomysłodawcą i realizatorem projektów unijnych: Wyrównywanie szans edukacyjnych to lepszy start w dorosłość, ?Cudze chwalicie, swego nie znacie??- przyrodnicze i geograficzne poznawanie Polski północno ? wschodniej (pomysłodawczynią była Bernadetta Zdunek) i ?Wszechstronny rozwój dziecka jego przyszłością? o wartości ? 1693733,00 zł, które realizowane były w szkołach Gminy Rozogi.

Od 2000 r. współpracował z Instytutem Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Historycznych i następnie Katedry Europy Wschodniej Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu. Był jednym z założycieli Komitetu Redakcyjnego Rocznika Mazurskiego powstałego w 1996 r., i następnie od 2002 r. został przewodniczącym Rady Redakcyjnej Rocznika Mazurskiego, dotychczas zostało wydanych 17 tomów Rocznika Mazurskiego. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Olsztynie i Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika w Ostrołęce. Wydał książki: Dzieje Rozóg. Pogranicze mazursko – kurpiowskie w XVII ? XX wieku, Toruń 2003; Stosunki polsko – rosyjskie na forum Sejmu Ustawodawczego 1919 – 1922, Toruń 2013; Granica polsko-rosyjska przylegająca do Morza Bałtyckiego 1945-1958, Toruń 2013 i był współredaktorem historii powiatu szczycieńskiego: Powiat szczycieński. Przeszłość – współczesność, praca zbiorowa pod red. G. Jasińskiego, Z. Kudrzyckiego, A. Misiuka, Szczytno 2006 oraz współautorem albumu fotograficznego Ziemia Szczycieńska – Ocalić przed zapomnieniem, Kwidzyń 2014, ponadto opublikował 55 artykułów o historii pogranicza mazursko ? kurpiowskiego i Warmii i Mazur oraz Kurpi.

Po wyborach samorządowych, w latach 1998 – 2002 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Szczytnie, w zakresie, której należało opiniowanie aktów prawnych samorządu powiatowego, wskazywanie kierunków rozwoju edukacji w powiecie szczycieńskim. W latach 2002 – 2006 pełnił funkcję członka zarządu powiatu szczycieńskiego, w zakresie, którego należało opiniowanie aktów prawa miejscowego, pełnienie funkcji kontrolnych instytucji powiatowych, prowadzenie inwestycji oraz wskazywanie kierunków rozwoju powiatu szczycieńskiego. Od 2010 r. jest wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Powiatu Szczycieńskiego w Szczytnie.